Kontakt

RNDr. Katarína Poláková
Mesto Senica
Štefánikova 1408/56
905 25 Senica

E-mail: katarina.polakova@senica.sk
Fax: +421 34 657 4058